Lokale subsidie

In sommige gemeentes in Nederland zijn extra subsidies beschikbaar voor het verduurzamen en/of isoleren van oude woningen en monumenten. Dit zijn enkele voorbeeldgemeentes, waarna we het e.e.a. voor gemeente Amsterdam en gemeente Rotterdam uitlichten:

 • Gemeente Nijmegen
 • Gemeente Arnhem
 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Utrecht
 • Gemeente Rotterdam
 • +20 andere gemeenten…

Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft enkele subsidies voor het verduurzamen van oude woningen en monumenten.

– Subsidie duurzame zelfbouw

Toekomstige particuliere zelfbouwers of toekomstig collectief zelfbouwer kan subsidie aanvragen voor het bouwen van een duurzame nieuwbouwwoning voor eigen bewoning. Met collectief zelfbouwer wordt een groep toekomstige bewoners die georganiseerd zijn als rechtspersoon zonder winstoogmerk. Het doel is het realiseren van meer dan één nieuwbouwwoning voor eigen bewoning.

Voor de woningen gelden deze voorwaarden:

 • De woning / de woningen zijn aardgasvrij (in de subsidieregeling: ‘aardgasloos’).
 • Als je hout toepast in het casco (de gevelopbouw, buitenkozijnen van ramen en deuren en buitendeuren) gebruik je uitsluitend FSC-gecertificeerd hout.
 • De woning / de woningen hebben een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) die 0,25 lager is dan de EPC-waarde in het Bouwbesluit op het moment dat je de subsidie aanvraagt.

Je moet aan deze voorwaarden voldoen:

 • Je gaat de nieuwbouwwoning zelf bewonen.
 • Je hebt of gaat geen subsidie van de gemeente Amsterdam ontvangen voor dezelfde nieuwbouwwoning via de regeling Amsterdamse klimaatwoning uit de ‘Bijzondere subsidieverordening basiskwaliteit woningbouw marktsector Amsterdam’.
 • Je moet de subsidieaanvraag uiterlijk binnen zes maanden na de start van de bouw indienen. Na die zes maanden nog een subsidie aanvragen is niet mogelijk.
 • Als je een particulier opdrachtgever bent, moet je jouw nieuwbouwwoning uiterlijk achttien maanden na de subsidieverlening gereedmelden.
 • Als je een collectief particulier opdrachtgever bent, moet je jouw nieuwbouwwoningen uiterlijk twee jaar na de subsidieverlening gereedmelden.

Hoogte van het subsidiebedrag
De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de EPC-waarde die je wilt bereiken. Als je aan de voorwaarden voldoet, ontvang je:

 • € 3.000,- per woning bij een EPC-waarde die 0,25 lager is dan de EPC-waarde in het Bouwbesluit op het moment dat je de subsidie aanvraagt tot een EPC-waarde van -0,15.
 • € 5.000,- per woning bij een EPC-waarde van -0,15 of lager.

Het maximale subsidiebedrag per nieuwbouwwoning is € 5.000,-. Als je als collectief meerdere nieuwbouwwoningen wilt realiseren, is het maximale subsidiebedrag voor het hele gebouw € 200.000,-.

Bron: www.amsterdam.nl/subsidies/

– Subsidie Energie neutrale woningen

Je kunt een subsidie krijgen op een woning die geen energietoevoer van buitenaf heeft. Dit noemt men ‘energie neutrale woning’. Door isolatiemaatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen, zonneboilers of een waterpomp, is de woning voorzien van eigen gemaakte energie. Deze subsidie kan aangevraagd worden door particuliere ontwikkelaars en (zelf)bouwers. De voorwaarden voor deze subsidie zijn:

 • Je kunt subsidie aanvragen voor nieuwbouw van huur- en koopwoningen in de vrije sector (marktwoningen) met een grondprijsovereenkomst vanaf 1 januari 2008.
 • De subsidie moet je per woning of per complex aanvragen.
 • Je kunt geen subsidie aanvragen voor een sociale huurwoning.

Het subsidiebedrag dat je ontvangt is afhankelijk van het jaar waarin de bouw is gestart:

 • Bouw gestart in 2012: je kunt een subsidiebedrag van € 3.500,- aanvragen
 • Bouw gestart in 2013: je kunt een bedrag van € 2.500,- aanvragen
 • Bouw gestart in 2014: je kunt € 1.500,- subsidie aanvragen
 • Bouw start vanaf 2015: dan geldt een subsidiebedrag van € 1.000,-

Bron: www.amsterdam.nl/subsidies/

Gemeente Rotterdam

Als eigenaar van een woning of zelfs huurder kun je in gemeente Rotterdam gebruik maken van enkele subsidies om je woning te verduurzamen. De recente subsidies en daarbij behorende voorwaarden lees je hieronder.

Subsidie en lening voor woningverbetering

In Rotterdam kun je van eigenhuiscoaches, dat zijn medewerkers van de gemeente, tips krijgen over het onderhoud en de mogelijke verbetering in je woning en kan er samen een verbeterplan gemaakt worden. Ook kunnen zij jou helpen bij de aanvraag van de subsidie of lening.

Het verbeterplan komt in het onderhoudsplan, waarin ook een overzicht van de planning en begroting te vinden is. Dit plan geeft het jaarlijkse onderhoud van de komende tien tot vijftien jaar weer. Het onderhoudsplan wordt samen met het verbeterplan gemaakt. De hoogte van de subsidie voor het uitvoeren van het verbeterplan is 45% van de kosten en maximaal € 3000. Bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeente (SVN) kun je een lening afsluiten voor de uitvoering van het verbeterplan.

Bron: www.rotterdam.nl/loket/subsidie-lening-woningverbetering

Prijzen opvragen?

Wat kosten kozijnen met/zonder subsidie? Laat je nu adviseren door kozijnbedrijven en vraag offertes op voor een gratis en vrijblijvend voorstel.