Landelijk

Zoals je wellicht al eerder op deze website hebt gelezen, is er een isolatie subsidie waar de kozijnsubsidie onder valt.

Wanneer je Vereniging van Eigenaren (VvE), energiebesparende maatregelen wilt treffen voor de woningen, maak dan gebruik van de ‘subsidie energiebesparing eigen huis’. Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl) verstrekt éénmaal subsidie per gebouw.

Voorwaarden VvE

 • Eigenaar-bewoners in de vereniging hebben de woning als hoofdverblijf of krijgen deze als hoofdverblijf na het uitvoeren van de maatregelen. Het hoofdverblijf is het adres waar de eigenaar-bewoner volgens de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven.
 • Een eigenaar-bewoner is lid van de vereniging en kan maar één woning als hoofdverblijf hebben.
 • U laat ten minste 2 energiebesparende maatregelen uitvoeren.
 • De vereniging laat alle maatregelen waarvoor een aanvraag wordt gedaan uitvoeren door één of meer deskundige bedrijven met een KvK-inschrijving. Het is niet toegestaan dat eigenaar/bewoners zelf de maatregelen uitvoeren.
 • De vereniging is er verantwoordelijk voor dat alle uitvoerende bedrijven het uitvoerdersformulier invullen en ondertekenen. Dit moeten zij volledig, naar waarheid en leesbaar voor u invullen. Meer over dit formulier leest u in de volgende paragraaf.
 • Binnen 12 maanden na de beschikking moeten de energiebesparende maatregelen uitgevoerd zijn. Dit geldt ook voor de aanvullende maatregelen
 • Voor het zeer energiezuinige pakket geldt een uitvoeringstermijn van 2 jaar
 • Het isoleren van de bestaande thermische schil van de bestaande woning mag mag u combineren met uitbreiding of aanpassing van de woning. Deze nieuwbouwdelen zijn wel uitgesloten van subsidie en mogen niet worden meegeteld in de m2 van de aanvraag. Zie ook het Bouwbesluit 2012.
 • Bij subsidieaanvragen tussen de € 25.000 en € 125.000 kan een vereniging in overleg met RVO.nl een voorschot krijgen. Aanvragen onder de € 25.000 betaalt RVO.nl in een keer uit.
 • U mag er voor kiezen om met de uitvoering van de energiebesparende maatregelen te starten na het indienen van de aanvraag. U heeft pas zekerheid over uw subsidie wanneer u de beschikking (besluit over uw aanvraag) ontvangt. Als u besluit de maatregelen uit te voeren voordat u de beschikking heeft ontvangen, doet u dat op eigen risico.
 • In bijzondere omstandigheden kan RVO.nl één keer uitstel verlenen voor het uitvoeren van de energiebesparende en de aanvullende energiebesparende maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan een langdurige vorstperiode, waardoor de werkzaamheden stil komen te liggen. Uw moet u aanvraag tot uitstel goed onderbouwen.
 • Als u wijzigingen of aanvullingen op de aanvraag heeft, geef deze dan zo snel mogelijk door via Klantcontact RVO.nl onder vermelding van uw aanvraagnummer.

Het uitvoerdersformulier

Voor de aanvraag voor energiebesparende maatregelen, aanvullende energiebesparende maatregelen of het zeer energiezuinig pakket heeft u het uitvoerdersformulier nodig. Dit formulier vindt u op mijn.rvo.nl, rechts onder de kop ‘Formulieren downloaden’.

Als de maatregelen aan de woningen door meerdere bedrijven worden uitgevoerd dan laat u elk bedrijf het uitvoerdersformulier invullen voor de maatregel(en) die dat betreffende bedrijf uitvoert.

Op dit formulier beschrijven de uitvoerende bedrijven nauwkeurig aan hoeveel m2 of stuks van de (aanvullende) energiebesparende maatregelen zij gaat realiseren. Ook geven zij op dit formulier aan dat de maatregelen voldoen aan de (kwaliteits)eisen en voorwaarden, zoals bijvoorbeeld de Rd- of U-waarde van isolatiemateriaal.

U als aanvrager zorgt dat alle uitvoerders het formulier ondertekenen. Let op: Offertes van bedrijven gelden niet als uitvoerdersformulier. Wanneer u andere documenten aanlevert dan het juiste uitvoerdersformulier zal RVO.nl u vragen om het juiste formulier aan te leveren. Alleen volledige aanvragen nemen wij in behandeling.

Woningtype en appartementsrechten

– Woningtype

Appartementen komen in veel soorten en maten voor: zoals maisonnette-, galerij- of portiekwoningen en overige flatwoningen. In het aanvraagformulier vragen wij uw woningtype. U kiest hier ‘etagewoningen’. Ook als het gaat om appartementen met 1 of meer woonlagen. Gesplitste woningen met meerdere zelfstandige wooneenheden, voorheen 1 woning, vallen ook onder etagewoningen.

– Appartementsrechten

Een gebouw kan ook bestaan uit zogenaamde appartementsrechten. Elk appartement(srecht) wordt aangemerkt als een etagewoning in deze regeling. Niet alle appartementen met appartementsrechten hebben een woonfunctie. Sommige appartementen zijn commerciële ruimte of kantoor. Ook deze appartementsrechten tellen mee als appartement en dus voor het hele gebouw.

De eigenaren van deze commerciële ruimten of kantoren komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Voor het aanvragen van een aantal energiebesparende maatregelen gelden minimale oppervlakten per etagewoning. Met uitzondering van het dak en de vloer, die kunnen immers alleen voor het gehele gebouw worden aangepakt.

– Voorbeeld:

Uw gebouw bestaat in totaal uit 40 appartementen (allen met appartementsrechten). U kiest 2 maatregelen, bijvoorbeeld spouwmuurisolatie en HR++ glas. Voor spouwmuurisolatie geldt dat de minimale oppervlakte waarvoor u subsidie kunt aanvragen 13 m2 is en voor HR++ glas is dit 8 m2.
De minimale oppervlaktes voor deze maatregelen bedragen voor het totale gebouw:

 • 40 x 13 m2 = 520 m2
 • 40 x 8 = 320 m2.

Als van deze 40 appartementen 25 stuks in eigendom zijn van leden van de VvE (die in deze woningen hun hoofdverblijf hebben), komen alleen deze appartementen in aanmerking voor subsidie. Het aandeelpercentage van de te verkrijgen subsidie wordt dan als volgt berekend: 25/40*100= 62,50%.

Handhaving

Handhavers van RVO.nl kunnen de uitvoering op de locatie komen controleren. Blijkt bij de controle dat de uitvoering niet volledig is uitgevoerd op basis van de door u zelf opgegeven maatregelen en oppervlakten? Of heeft u RVO.nl verkeerd geïnformeerd? Dan leidt dit tot volledige terugvordering van de subsidie. Er kan in zulke gevallen melding gemaakt worden bij de fraudecoördinator van RVO.nl.

Bewaar al uw documenten met betrekking tot de subsidie energiebesparing eigen huis zorgvuldig (ook de maatwerkadvies en energieprestatiegarantie). U bent verplicht deze administratie 5 jaar te bewaren. Tijdens deze 5 jaar kunnen inspecteurs van RVO.nl uw woning(en) controleren.

Klik hier om de SEEH-subsidie aan te vragen voor VvE-ers bij de RVO.

Prijzen opvragen?

Wat kosten kozijnen met/zonder subsidie? Laat je nu adviseren door kozijnbedrijven en vraag offertes op voor een gratis en vrijblijvend voorstel.